نماینده مجلسی که هنوز دفترش در وزارت‌خانه را تحویل نداده!

139504250939532908136694

شنیده شده یکی از نماینده‌های تهران در مجلس همچنان دفترش در یکی از وزارت‌خانه‌ها را تحویل نداده و برای انجام مصاحبه با خبرگزاری‌های و اصحاب رسانه، در آن دفتر قرار ملاقات می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، شنیده شده یکی از نماینده‌های تهران در مجلس همچنان دفترش در یکی از وزارت‌خانه‌ها را تحویل نداده و برای انجام مصاحبه با خبرگزاری‌های و اصحاب رسانه، در آن دفتر قرار ملاقات می‌گذارد.

گفتنی است وی پیش از ورود به مجلس، مشاور وزیر و مسئول دفتر امور زنان و خانواده‌ آن وزارت بوده، در حالی که بنده (الف) ماده ۲۹  قانون انتخابات، تاکید دارد کارمندان دولت از جمله مشاورین وزرا اجازه کاندیداتوری در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنین فردی به دنبال نامزد شدن برای انتخابات است باید ۶ ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هیچ پست دولتی نداشته باشند.

گفتنی است در هفته گذشته نیز یکی از اصحاب رسانه با وی قرار مصاحبه داشت که این گفت‌وگو در دفتر آن وزارت‌خانه انجام شد.