برگزاری اردوی حلقه صالحین کودکان پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)

thumb2_291435

حلقه صالحین کودکان پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) در پارک بانوان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)،ناحیه مقاومت بسیج قدس ، حلقه صالحین کودکان در پارک بانوان برگزار شد.
در این اردوی نیم روزه  مادران و سرگروه های حلقه های صالحین کودکان نیز حضور داشتند.

thumb_641500