اردوی طرح شهید دستواره حلقه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج المتقین

thumb2_291044

اردوی یک روزه پایگاه مقاومت بسیج المتقین در اردوگاه شهید فهمیده

به گزارش خبرگزاری صالحین تهربان بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج المتقین،ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح ، برگزاری اردوی یک روزه طرح شهید دستواره حلقه های صالحین نوجوانان وجوانان پایگاه المتقین دراردوگاه شهید فهمیده درروز پنج شنبه ۹۵/۴/۲۴ از ساعت ۹صبح الی ۱۶ بعد از ظهر انجام شد و حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان در اردوگاه برگزار شد.

شرکت کنندگان از امکانات تفریحی اردوگاه استفاده نمودند و مسابقات فرهنگی اجراشد و به برگزیدگان هدایایی اهدا شد.

thumb_640487

thumb_640488

thumb_640492

thumb_640494