قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی برگزار شد.

thumb_632097

قرارگاه صالحین با حضور فرمانده ناحیه، مسئول تربیت و آموزش حجت الاسلام حسینی و بازرسی و بسیج جامعه زنان و فرماندهان و مسئولین صالحین حوزه های برادر و خواهر در سالن جلسات ناحیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از معاونت تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، قرارگاه صالحین با حضور فرمانده ناحیه و مسئول تربیت و آموزش حجت الاسلام حسینی ، بازرسی ، حفا ، روابط عمومی و بسیج جامعه زنان و فرماندهان و مسئولین صالحین حوزه های برادر و خواهر در سالن جلسات ناحیه برگزارشد.

جلسه با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد بعد از خیرمقدم گفتن حجت الاسلام حسینی به حاضرین موارد ذیل مطرح و تصویب شد:

۱- ارسال مدارک سرمربیان حوزه ای در اسرع وقت به ناحیه

۲- تشریح کامل اردوهای طرح شهید محمدرضا دستواره و رعایت کردن یکسری موارد خاص طبق دستوالعمل ارسالی به حوزه ها

سپس فرماندهان و مسئولین صالحین نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

thumb_632093

thumb_632094

thumb_632095

thumb_632096