چشم امید بستن به رفع همه مشکلات کشور با اجرای برجام ساده اندیشی است

[ad_1]


دبیرکل حزب مؤتلفه با تصریح بر اینکه در دوره کنونی ضروری است که با نگاهی جامع و کلان به مسائل نگریسته شود، گفت: چشم امید بستن به رفع همه مشکلات کشور با اجرای برجام ساده اندیشی است.

[ad_2]

لینک منبع