نشت مادرانه حلقه صالحین جوانان باموضوع راهکارهای مقابله بابدحجابی

thumb2_288996

نشست مادرانه حلقه صالحین جوانان باموضوع راهکارهای مقابله بابدحجابی درپایگاه شهید شاه آبادی برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید شاه آبادی،ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح ، در روز دوشنبه ۹۵/۴/۲۲ بمناسبت روز عفاف و حجاب نشست مادرانه با موضوع راهکارهای مقابله با بدحجابی در حلقه صالحین جوانان برگزارگردید.

thumb_633744

thumb_633748