قرارگاه صالحین با حضور فرماندهان پایگاه ها در حوزه ۲۵۸ رسالت

thumb2_288512

قرارگاه صالحین با حضور فرماندهان پایگاه ها و مسئولین تربیت اموزش در حوزه ی ۲۵۸ رسالت برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از حوزه ۲۵۸ رسالت،ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ،قرارگاه صالحین با حضور فرماندهان و مسئولین تربیت و اموزش برگزار گردید در این جلسه از پایگاه هایی که بالاترین و کیفی ترین حلقه های صالحین را تشکیل دادند مورد تشویق قرار گرفتند.