نشست حلقه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج الفتح

thumb2_288798

نشست حلقه سرگروهها باحضور فرمانده، مربی و مسئول آموزش و تربیت و کلیه سرگروههای پایگاه الفتح برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج الفتح،ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به همت واحد تربیت و آموزش نشست حلقه سرگروه ها با حضور فرمانده، مربی و مسئول آموزش و تربیت و کلیه سرگروه های پایگاه الفتح برگزار شد.

thumb_633560