فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران شفاف نیست

[ad_1]


علی‌رغم اینکه تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با هدف شفاف‌سازی شرایط برای سرمایه‌گذاران انجام شده است اما در دسترس نبودن اطلاعات پارامتر‌های تعیین فرمول باز هم وزارت نفت را تعیین کننده انحصاری این نرخ تبدیل کرده است.

[ad_2]

لینک منبع