توصیه آیت الله بهجت در عمل به احتیاط

139409282317172766743594

مرحوم آیت الله العظمی بهجت می فرمود: ظاهر این است که بهتر است انسان در مقام عمل شخصی خود از احتیاط نگذرد و عمل را موافق احتیاط انجام دهد؛ ولی در مقام فتوی، دستور به احتیاط مشکل است.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، مرحوم آیت الله العظمی بهجت می فرمود: شخص عربی از مرحوم شیخ محمد رضا آل یاسین پرسید: در حال رکوع و سجود تسبیحه ی کبری چند بار باید گفته شود؟ ایشان در جواب فرمود: سه مرتبه واجب است!
بعد از رفتن سؤال کننده، به عنوان اعتراض به ایشان عرض شد هیچ یک از فقها چنین فتوایی نداده است. ایشان فرمودند: این شخص یکی را قبل از سجده، و یکی را در حال سجده، و سومی را در هنگام سربرداشتن می گوید؛ لذا خواه ناخواه یکی از آن سه در حال سجده، انجام می گیرد.
برخی نیز گفته اند: احتیاط، عصای پیره زن هاست.
ظاهر این است که بهتر است انسان در مقام عمل شخصی خود از احتیاط نگذرد و عمل را موافق احتیاط انجام دهد؛ ولی در مقام فتوی، دستور به احتیاط مشکل است.
کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۱
محمد حسین رخشاد