اردوی پارک چیتگرحلقه صالحین نوجوان و جوان

thumb2_280247

اردوی پارک چیتگرحلقه صالحین نوجوان و جوان پایگاه کوثر در ماه مبارک رمضان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج کوثر ، ناحیه مقاومت بسیج جماران ، اردوی پارک چیتگر حلقه صالحین نوجوان و جوان پایگاه کوثر در ماه مبارک رمضان برگزار شد.

بنا بر این گزارش ، این اردو برای حلقه صالحین با پیام گوهر حجاب و عفاف برگزار شد.