بنا نیست به خاطر برجام به آمریکا اعتماد کنیم/ هیئت نظارت مسئول دائمی رصد اجرای برجام/ لازم باشد جواب قاطعی به رفتارهای عربستان می‌دهیم

[ad_1]


روحانی در نشست مطبوعاتی به مناسبت اجرای برجام گفت: بنا نیست ما به خاطر برجام به آمریکا اعتماد کنیم. شرایط آینده شرایطی نیست که آمریکا بخواهد تحریم‌های سابق را برگرداند.

[ad_2]

لینک منبع