حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی صادر شد

139207271133107721371084

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ ناصر سراج دقایقی پیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مدیر یکی از نهادها درباره میزان دریافتی خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد.

وی ادامه داد: ما نیز موضوع را به دادگاه اعلام کردیم و این فرد طبق ماده ۸ قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شد و عن‌قریب حکم حبس وی به‌دلیل استنکاف اجرا می‌شود.