تولید زنجیره ای کلید حل مشکل رکود در کشور است

[ad_1]


معاون پارلمانی دولت دهم توسعه تولید زنجیره ای و به توجه به بنگاه های کوچک و متوسط را راهکار خروج از رکود دانست و گفت: در این روش مشکل نقدینگی و رکود نیز برطرف می شود.

[ad_2]

لینک منبع