از سوی سرلشکر فیروزآبادی معاونان جدید ستادکل نیروهای مسلح منصوب شدند

139404171806215275652984

رئیس ستادکل نیروهای مسلح طی احکام جداگانه‌ای معاونان جدید نیروی انسانی، آموزش و امور بسیج این ستاد را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ به نقل از دفتر ویژه رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح طی احکام جداگانه‌ای برخی معاونان جدید این ستاد را منصوب کرد.

سردار محمدجواد زاده‌کمند به عنوان معاون نیروی انسانی و امیر محمدحسن باقری به عنوان معاون آموزش منصوب شده‌اند.

سرلشکر فیروزآبادی، سردار ابوالفضل شکارچی را به عنوان معاون امور بسیج ستادکل، سردار آخوندی را به عنوان جانشین معاونت آموزش و سردار فروتن را به عنوان رئیس اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرده است.