خمیر شدن ۱۳ خاور کتاب در سایه کم توجهی مسئولین

[ad_1]


یکی از خبرهای تلخ روزهای اخیر خمیر شدن ۱۳ خاور کتاب است،‌ کتاب‌هایی که انتشارات تیمورزاده، ناشر کتاب‌های پزشکی هر تلاشی کرد تا خمیر نشوند،‌ اما سرانجام سر از کارخانه‌های خمیرسازی درآوردند.

[ad_2]

لینک منبع