شناسایی هویت ۲ شهید گمنام؛ ۷ سال پس از تدفین

139211261219518562130504

هویت پیکر مطهر دو تن از شهدای هشت سال دفاع مقدس شناسایی شد. این شهدا که ۷ سال پیش به عنوان شهید گمنام به خاک سپرده شده بودند، از طریق آزمایش DNA و تطبیق ژنتیکی شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، هویت پیکر مطهر دو تن از شهدای هشت سال دفاع مقدس شناسایی شد. این شهدا متعلق به استان مازندران هستند که از طریق آزمایش DNA و تطبیق ژنتیکی شناسایی شده‌اند. هویت پیکر مطهر شهیدان «وحید اسماعیل زاده» و «سیدسجاد ابراهیمی پاکزاد» که هر دو در عملیات والفجر ۶ در سال ۶۲ به شهادت رسیده‌اند محرز شد. پیکر مطهر این شهیدان در سوم آذرماه سال ۱۳۸۸ به عنوان شهید گمنام با حضور با شکوه مردم مازندران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به خاک سپرده شده بودند. حالا بعد از گذشت هفت سال از خاکسپاری این شهدا، هویتشان شناسایی شد.

شهید وحید اسماعیل زاده، فرزند حسین جان، متولد ۱۳۴۲، از استان مازندران به صورت بسیجی داوطلب به جبهه اعزام شد. این شهید در سال ۶۲ ، در عملیات والفجر۶ و در منطقه عملیاتی چیلات به شهادت رسید. همچنین شهید سیدسجاد ابراهیمی پاکزاد، فرزند سید کاظم علی، متولد ۱۳۴۵، از استان مازندران به صورت بسیجی داوطلب به جبهه اعزام شد. این شهید بزرگوار در سال ۶۲ و در عملیات والفجر۶ و در منطقه عملیاتی چیلات به شهادت رسید.