اشکال آیت الله بهجت به سخن ابن‌اَثیر درباره تأدیب امام

 

بهجت (ره)

آیت الله بهجت به سخن ابن‌اَثیر درباره تأدیب امام اشکال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: ابن‌اثیر می‌نویسد: «لِلْإِمامِ أَنْ یؤَدبُ الرعِیهُ؛ امام حق دارد رعیت خود را تأدیب کند».می گوییم: شما که امام را معصوم نمی‌دانید؛ اگر امام خود معصیت کرد، چه کسی باید او را تأدیب و تعزیر کند؟! آیا باید از او متابعت کرد؟! آیا اگر کسی راه اینها را برود، به مقصد می‌رسد؟!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۸۴
محمد حسین رخشاد