دروغی که روزه را باطل می کند

139410060939415486792074

در مورد دروغ بستن به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، فرقی بین گفتاری ، نوشتاری ، اشاره ، نثر و شعر نیست ؛ به هر صورت که باشد روزه را باطل می کند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، نظرات فقهی مراجع عظام تقلید درخصوص حکم دروغ بستن به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رامنتشر می شود:

*چند نکته در مورد دروغ بستن به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

*دروغ گفتن گناه است ولی روزه را باطل نمی کند . تنها دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین است که علاوه بر گناه داشتن روزه را نیز باطل می کند.

* در مورد دروغ بستن به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، فرقی بین گفتاری ، نوشتاری ، اشاره ، نثر و شعر نیست ؛ به هر صورت که باشد روزه را باطل می کند.

*کسی که فکر می کرد جمله ای راست است بعد معلوم شد دروغ بوده یا این که دروغی را که دیگری بسته از قول او نقل کند(بگوید فلانی چنین گفته) روزه اش باطل نیست.

* اشتباه تلاوت کردن قرآن از روی سهو ، دروغ بستن به خدا محسوب نمی شود.

*در این که آ یا دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین

کفاره دارد یا نه ، سه نظریه در بین فقها وجود دارد :

الف : کفاره ندارد وفقط گناه کرده و روزه آن روز را باید قضا کند.

ب : کفاره تخییر دارد یعنی علاوه بر قضا باید یا شصت روز روزه بگیرد یا شصت فقیر را اطعام نماید و یا یک بنده در راه خدا آزاد نماید.

ج : کفاره جمع دارد یعنی هم باید شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را اطعام نماید و هم یک بنده در راه خدا آزاد کند.

پس در این مورد باید به رساله مراجع تقلید مراجعه شود.