جلسه حلقه صالحین ارکان گردان کوثر

thumb_604211

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره) ، جلسه حلقه صالحین ارکان گردان با حضور فرمانده گردان کوثر  در دفتر گردان در جبهه خواهران برگزار شد.

thumb_604213