ایرادات شورای نگهبان به قانون مدارس غیردولتی/توسعه مشارکت‌ها یا خصوصی‌سازی آموزش و پرورش؟

139210242231484781917374

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به اینکه شورای نگهبان از ۳۹ ماده قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی ایراد گرفت، گفت: شبهه‌ای در خصوص توسعه مشارکت مردم یا توسعه خصوصی سازی مطرح شد.

به گزارش صالحین تهران بزرگ، مرضیه گرد در جمع خبرنگاران با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به قانون دائمی شدن مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: وقتی قانونی درمجلس تصویب می‌شود برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و قانون دائمی شدن مدارس غیر دولتی نیز طی دو جلسه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان از ۳۹ ماده قانون مدارس غیر دولتی به ۱۴ ماده ایراد گرفت که باید این ایرادات با حضور نماینده این شورا در کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس رفع و در صحن علنی بررسی شود. مهمترین ایراد شورای نگهبان  در خصوص این موضوع بود که آیا این قانون در تلاش برای حمایت از بخش دولتی است یا غیر دولتی؟ ایراداتی نیز به روشن نبودن برخی جملات قانون مطرح شد به عنوان مثال در بخش شرایط موسسان،‌ شورای نگهبان اشاره کرد که کلمه ایمان نیز اضافه شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی بیان کرد: ایراد دیگری که شورای نگهبان مربوط به این است که این قانون ماده ۷۵ است، یعنی اگر قانون مصوب مجلس منجربه افزایش بار مالی برای دولت شود از سوی شورای نگهبان تأیید نخواهد شد مگر اینکه دولت تضمین کند که بار مالی را تامین خواهد کرد.

گرد ادامه داد:  امیدواریم قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی با اصلاحاتی که انجام می‌شود از سوی شورای نگهبان مورد تأیید نهایی قرار گیرد تا ما با قدرت بیشتری در ابعاد نظارتی و حمایتی مدارس غیردولتی اقدام کنیم.

وی بیان کرد: ماده ۱۹ قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی به این موضوع اشاره دارد که  مدارس و مراکز غیردولتی در برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند اما در مجلس این بحث مطرح شد که برخورد متفاوتی با مراکزی که برخوردارند، صورت گیرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی ادامه داد: در تبصره ۳ ماده ۲۰ این موضوع اضافه شد که مراکز غیر دولتی علاوه بر ۵ درصد شهریه ۱۰درصد دیگر را هم طبق نظر شورای سیاستگذاری به آموزش و پرورش پرداخت کنند.  برخی مراکز آموزشی به لحاظ شرایط کاری و اقتصادی وضعیت مناسبی دارند و برخی مراکز ضعیف هستند بنابراین مقرر شد تا از مراکزی که به صورت شعبه‌ای کار می‌کنند ۱۵ درصد شهریه به نفع آموزش و پرورش دریافت شود و سهم ۱۰ درصدی در بحث توسعه آموزش در مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.
گرد تصریح کرد: مواد ۱ تا ۱۰ قانون دائمی شدن مدارس غیر دولتی از جهت مشخص نبودن منظور آن به معنای توسعه مشارکت مردم یا توسعه خصوصی سازی در آموزش و پرورش از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و معقتدند که با فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص تقویت مدارس دولتی در تضاد است که باید رفع ابهام شود.

وی تأکید کرد: قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی برمبنای سند تحول بنیادی تهیه شده است و راهکار ۴_۹ سند به موضوع تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با اصلاح قوانین موجود اشاره دارد. ما نیز با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای اجرای سند تحول بنیادین و به استناد این راهکار قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی را تهیه کردیم.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: تقویت و گسترش این مدارس با حمایت از مدارس دولتی در تضاد نیست و طبق استراتژی وزارت آموزش و پرورش تقویت مدارس دولتی و توجه به آموزش آنها مد نظر است.