دستور زنگنه برای تغیر ساختاری در وزارت نفت / یک معاونت جدید اضافه شد

139502131337006187622414

صبح امروز وزارت نفت از دستور جدید زنگنه خبر داده است. این دستور جدید وزیر نفت برای ایجاد تغییر ساختاری در وزارت نفت و تشکیل یک معاونت جدید بود.

به گزارش صالحین تهران بزرگ، روز گذشته پس از قبول استعفای «رکن الدین جوادی» از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و جایگزینی وی با «علی کاردر» از سوی زنگنه، وزیر نفت حکم جدیدی به «رکن الدین جوادی» داد و وی را به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب کرد.

پیش از این «محمد مهدی رحمتی» معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری بود. ابتدا خبرهای شنیده شده از وزارت نفت حاکی از برکناری رحمتی و جایگزینی وی با جوادی بود و خبرها حاکی از این بود که رحمتی به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت باز می گردد اما صبح امروز وزارت نفت از دستور جدید زنگنه خبر داده است. این دستور جدید وزیر نفت برای ایجاد تغییر ساختاری در وزارت نفت و تشکیل یک معاونت جدید بود.

از اینرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به دو معاونت مجزای “برنامه ریزی” و “نظارت بر منابع هیدروکربوری” تبدیل شده است تا «محمدمهدی رحمتی» به عنوان معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و «رکن الدین جوادی» به عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب شوند.