طرح جمع آوری ماهواره (دجالواره)

thumb2_275359

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از حوزه ۲۶۶ حضرت خدیجه (س) ، ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، حوزه ۲۶۶ حضرت خدیجه (س) با برگزاری نهضت های روشنگری و برگزاری حلقه های صالحین با محوریت مبارزه با ماهواره و پیامد های سوء آن اقدام به جمع آوری ماهواره درسطح پایگاه های تابعه نمود.

مخاطبین با آشنایی از مضرات و آسیب های ماهواره به صورت داوطلبانه اقدام به تحویل ماهواره نمودند.

ستاد امر به معروف ناحیه در اقدامی دستگاه دیجیتال را جایگزین این ماهاره ها نمودند.

thumb_603794