حلقه های صالحین جوانان و نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهیدان سیادت برگزار شد

thumb_603001

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه شهیدان سیادت ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، حلقه های صالحین این پایگاه در رده های جوانان و نوجوانان برگزار گردید.

 thumb_603002