اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی باشد/ فصل "کار بیشتر" رسیده است

[ad_1]


رئیس جمهور با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای برگ زرینی در تاریخ کشور است گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه‌ها برای جبران عقب‌افتادگی‌هاست.

[ad_2]

لینک منبع