مختومه شدن پرونده پیچیده دیه پس از ۲۱ سال

[ad_1]


پرونده مددجوی مشهدی که از سال ۷۳ درگیر دیه ناشی از تصاف منجر به فوت و جرح شده بود با همت ستاددیه مختومه شد.

[ad_2]

لینک منبع