مناطق آزاد دروازه واردات قانونی و قاچاق شد نه صادرات

[ad_1]


ابوالفضل ظهره وند معتقد است، مناطق آزاد برخلاف فلسفه وجودی آنها به محل ورود کالاهای خارجی و قاچاق رسمی تبدیل شده اند.

[ad_2]

لینک منبع