چاقوی زنجان هم در برش رکود عاجز ماند؛ جنس خارجی بلای تولید داخلی

[ad_1]


ورود چاقوهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت خارجی و سختگیری دستگاههای نظارتی سبب کاهش تولید چاقوی دست‌ساز در زنجان شده است.

[ad_2]

لینک منبع