با ۵۱ رأی خبرگان ملت آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد

139503041053548707759054
آیت‌الله احمد جنتی از ۸۶ رای ماخوذه با کسب ۵۱ رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، آیت‌الله احمد جنتی از ۸۶ رأی ماخوذه با کسب ۵۱ رأی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد.

براساس این گزارش، آیت‌الله امینی با ۲۱ رأی و آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نیز با کسب ۱۳ رأی از دیگر کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان بودند. همچنین ۱ رأی باطل محسوب شد.

در این رأی‌گیری، آیت‌الله احمد جنتی رسماً ریاست مجلس خبرگان رهبری را به مدت ۲ سال برعهده گرفت.