ابراز نگرانی سازمان اطلاعات آلمان درباره پیوستن روزافزون نوجوانان آلمانی به داعش

139406111653221976014514
سازمان اطلاعات داخلی آلمان از پیوستن حدود ۴۰ نوجوان آلمانی زیر سن قانونی به داعش در عراق و سوریه در سال گذشته خبر داده و در این باره ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ به نقل از روزنامه آلمانی “فرانکفورتر روند شای”، “هانس گئورگ ماسن”، رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان درباره افرط گرایی سریع و پایدار نوجوانان در حال بلوغ در آلمان هشدار داده و اعلام کرد که سال گذشته حدود ۴۰ فرد زیر سن قانونی از آلمان به سوریه سفر کرده اند.

بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعات داخلی آلمان، این ۴۰ نفر نوجوان زیر سن قانونی سال گذشته از آلمان به سوریه و عراق سفر کردند تا به تروریست های داعش یا دیگر گروه های تروریستی بپیوندند. تقریبا نیمی از این افراد زیر سن قانونی که به افراط گرایی گرایش پیدا کردند دختر بچه ها بودند.

به گفته رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان، این افراد زیر سن قانونی در آستانه بلوغ به سرعت و به صورت پایدار افراط گرا می شوند. وی این را به عنوان مشکل و مسئله ای خاص ارزیابی کرد که این افراد آمادگی و شایستگی پیدا می کنند که درخواست های داعش برای کشتار افراد به زعم آن ها بی اعتقاد در کشورشان را دنبال کنند.

“ماسن” در این باره ابراز نگرانی کرد که در آلمان دو خشونت با انگیزه های افراط گرایی از طریق نوجوانان در عرض چند هفته اخیر وجود داشته است.

دولت آلمان با توجه به این شرایط، در حال حاضر درخواست سازمان اطلاعات داخلی آلمان در این باره که محدودیت سنی برای ذخیره داده های افراد زیر سن قانونی پایین آورده شود را مورد بررسی قرار می دهد. تا به حال سازمان های اطلاعاتی اجازه نداشتند داده های افراد زیر سن ۱۶ سال را ذخیره کنند.

بر اساس اطلاعات اخیر سازمان اطلاعات داخلی آلمان در مجموع حداقل ۸۲۰ تبعه آلمانی به عراق و سوریه سفر کرده اند. یک سوم آن ها دوباره به کشور بازگشته اند. حدود ۱۴۰ نفر از آن ها نیز در سوریه یا عراق ظاهرا جان خود را از دست داده اند.