ویژگیهای معلم خلاق

208608_JTT1o3eu

معلم و مربی خلاق

مربی یا معلمی که می خواهد یک کلاس ویژ ه ی پرورش خلاقیت را اداره کند و یا این که علاقمند است در جریان تدریس روزمره ی خود به طور جدی پرورش خلاقیت دانش آموزان و متربیان را هم مدنظر داشته باشد، اگر چنان چه از خصوصیات و نگرش های ویژ ه ای که با ماهیت و فرآیند خلاقیت مناسبت دارد ، برخوردار باشد ،مطمئنا در کار خود بسیار موفق تر عمل خواهد کرد. البته یک چنین معلمی حتما لازم نیست که خودش فردی خلاق باشد ،اما اگر چنان چه شخصا از مهارت های اساسی خلاقیت برخوردار باشد و بتواند عملا از آن ها استفاده کند ،بدون شک در پیش برد و هدایت کلاس و تاثیر گذاری بیش تر و بهتر بر دانش آموزان خود موفقیت بیش تری کسب خواهد کرد.

?ویژگیهای معلم خلاق

برخی ویژگی های معلم علاقمند به خلاقیت که داشتن آن ها به بازدهی بیش تر کلاس و تدریس او می انجامد، موارد زیر است :

✅ فردی انتقاد پذیر باشد .

✅تحمل عقاید نو دانش آموزان را داشته باشد.

✅-از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد .

✅به تفاوت های فردی و منحصر به فرد بودن تک تک دانش آموزان اعتقاد داشته باشد.

✅از انگیزه ای قوی برخوردار باشد.

۶-پذیرای ایده ها و نظرات غیر عادی دانش آموزان خود باشد.

✅دوست دار هنر و زیبایی شناسی باشد.

✅تا حد امکان به دانش آموزان خود آزادی عمل بدهد.

✅در چند زمینه ی مختلف معلومات و مهارت داشته باشد .

✅برای هر دانش آموز احترامی ویژه قائل باشد .

✅ خیال پردازی دانش آموزان را تشویق کند.

✅در مواقع لزوم بتواند کودکانه بیاندیشد و کودکانه عمل کند.

✅به دانش آموزان خود اجازه دهد که گاهی اشتباه کنند.