جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش پاکستان به ایران سفر می‌کند

13920412130330282787744

جانشین فرمانده دانشکده جنگ نیروی هوایی ارتش پاکستان از سفر جانشین فرمانده این نیرو به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ ژنرال عبدالجبار خان جانشین فرمانده دانشکده جنگ نیروی هوایی پاکستان در دیدار با فرمانده دانشگاه جنگ جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در گذشته ارتباط نظامی دوجانبه‌ خوبی با ایران داشتیم و مایلیم این روابط در آینده نیز داشته باشیم.

وی به حوزه تبادل استاد و دانشجو اشاره کرد و گفت: می‌دانیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد و پیشینه دانشگاهی ایران نیز خوب و مطلوب است. ما مایلیم خدمات تبادل استاد از دانشگاه جنگ ایران را داشته باشیم.

جانشین فرمانده دانشگاه جنگ نیروی هوایی پاکستان به همکاری نظامی بین ایران و پاکستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: همکاری نظامی خوبی بین دو کشور وجود دارد. هر دو کشور از جنگنده‌هایی مانند اف ۷، برخوردار هستند.

عبدالجبار خان تاکید کرد: دانشگاه جنگ جمهوری اسلامی پاکستان با دانشگاه جنگ جمهوری اسلامی ایران در حوزه پژوهش و آموزش همکاری می‌کند.

وی از حضور ایرمارشال شریف محمدخان جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش پاکستان به ایران خبر داد و گفت: محمدخان قرار است بین ۱۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۷ تا ۱۹ می ۲۰۱۶ از ارتش و نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران بازدید کند.