تعداد اعضای حلقه‌های طرح شجره طیبه صالحین

98bce7d9d49222dae020697d2909b8d4_L

اعضای حلقه‌های تربیتی صالحین معمولا ۱۵ تا ۲۰ نفرند که در موارد استثناء می‌تواند کمتر یا بیشتر از این تعداد هم باشد. مثلا به ۲۵ نفر برسد و یا ۹ نفر باشد. استاندارد عددی ۱۵ تا ۲۰ نفر، از این رو در سیر تربیتی صالحین لحاظ شده است که …

دلایل تعیین حد برای تعداد اعضای حلقه‌های طرح صالحین

استاندارد عددی ۱۵ تا ۲۰ نفر، از این رو در سیر تربیتی صالحین لحاظ شده است که تشکیل گروه و حلقه تربیتی با کمتر از ۱۵ نفر عضو، برای یک گروه صالحین، که قرار است حداقل یک سال با یک مربی (سر گروه) مراتب رشد و کمال را طی کنند احتمال دارد به دلیل عدم ثبات نیروها، جا به جایی و تغییر محل سکونت اعضاء و یا هر از گاهی به دلیل غیبت چند نفر از آنان در جلسات، لطمه خورده و به لحاظ کیفی آسیب ببیند.
بعنوان مثال، در حلقه‌ای که ۱۰ تا ۱۲ نفر عضو وجود دارد، اگر فرض کنیم سه یا چهار نفر از آن‌ها غایب باشند بدون شک شر و حال لازم و رغبت انگیزی مناسب در طرح طرفینی مباحث ایجاد نخواهد شد.
همچنین دلیل تعیین حد نصاب اعضاء در یک حلقه تربیتی به تعداد ۲۰ تا ۲۵ نفر نیز آن است که چون شاه بیت تربیت در حلقه‌های صالحین، در واقع همان تاثیر شگرف برقراری رابطه عمیق عاطفی ناصحانه، بین مربی (سرگروه) و متربی است، پس بر این اساس طبیعی به نظر می‌رسد که در این میان، تذکرات و توصیه‌های فردی مربی به اعضاء گروه، و نیز تشویق و تنبیه متربیان توسط مربی در مواقع لازم در کنار پایه ریزی ارتباط موثر با والدین و برقراری رابطه دوستانه هدایت گر و خیرخواهانه در فضایی غیر رسمی و صمیمی، همه و همه جزء رموز اصلی موفقیت مربیان و سرگروههای حلقه‌های تربیتی صالحین می‌باشند که این مهم، با عضویت بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ نفر در یک حلقه، کبه طور قطع و یقین صورت نخواهد پذیرفت.
علاوه بر این، اعضای حلقه‌های تربیتی صالحین، حتما می‌بایست هم سطح، هم سن و همدل باشند که در این خصوص بعدها به تفصیل سخن خواهیم گفت.