چهار زندانی دوتابعیتی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی آزاد شدند

[ad_1]


چهار زندانی ایرانی دوتابعیتی ظرف روز جاری در چهارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند.

[ad_2]

لینک منبع