سرگروه جذب ۲

2c657423cf87cc677c9986ceb9cdc574_L

متون و محتوای مورد نیاز سرگروه جذب :
برای این مرحله لازم است سرگروه با مراجعه به سیر موضوعات آموزشی و تربیتی به اقتضای مقطع سنی (کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و بزرگسالان) موضوعات جلسات را انتخاب نموده و با مراجعه به مربی نسبت به تهیه محتوا اقدام نماید

متون و محتوای مورد نیاز سرگروه جذب :
برای این مرحله لازم است سرگروه با مراجعه به سیر موضوعات آموزشی و تربیتی به اقتضای مقطع سنی (کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و بزرگسالان) موضوعات جلسات را انتخاب نموده و با مراجعه به مربی نسبت به تهیه محتوا اقدام نماید. مثلا ً موضوعاتی مثل نماز، نمازجماعت، احترام به والدین، آداب مسجد، روحیه بسیجی و ایثارگری، شجاعت و… برای سنین نوجوانان و جوانان مفید می باشند.
«مراجعه به جزوه متون و محتوای آموزشی، تربیتی، بصیرتی».
۳- شناسایی و بررسی اماکن و جمعیت هدف :
سرگروه جذب با هدایت و راهنمایی مربی و مسئولین پایگاه می‌بایست محیط‌های جامعه هدف را بررسی نماید. پس از بررسی محیط‌های جامعه هدف سرگروه جذب با حضور در این محیط‌ها اقدام به شناسایی و جذب نموده و گروه جدیدی را تشکیل دهد. به همین منظور محیط‌های مورد نظر می‌بایست دارای خصوصیاتی باشند که شرح آن در زیر خواهد آمد.
الف) دارای جمعیت متناسب با توانمندی های مجموعه :
با توجه به عدم امکان جذب همه افراد محیط‌های هدف لازم است مکانی را انتخاب نمود که جمعیت مطلوبی (حداقل دو برابر ظرفیت جذب) داشته باشند تا قابلیت گزینش و انتخاب برای سرگروه جذب وجود داشته باشد.
ب) اولویت دادن به مراکز تعلیم و تربیت نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، اماکن ورزشی، محلات و… است.
ج) در حوزه استحفاظی پایگاه باشند :
دعوت اعضاء از یک فاصله دور به یک پایگاه و مسجد مشکل بوده و در ادامه کار، خصوصاً در مرحله تثبیت امکان بروز مشکلاتی (از جمله ضعف در حضور) وجود دارد. از آنجا که پایگاه مقاومت بسیج  متکفل تاثیرگذاری بر محیط اطراف خود است، لذا نزدیک بودن محیط جذب در این خصوص موثر می باشد .
تذکر: البته این موضوع به معنای دفع افرادی که در این محدوده ساکن نیستند و تمایل به حضور در این گروه را دارند، نمی باشد .
د) تناسب باسطح فرهنگی پایگاه :
محیطی که برای جذب انتخاب می شود لازم است از سطح فرهنگی قابل توجه و مناسبی برخوردار باشد و فرهنگ حاکم بر آن با فرهنگ منطقه، پایگاه و مسجد سازگار باشد، تا حتی المقدور از ریزش نیروهای جذب شده پیشگیری گردیده و یا به حداقل کاهش یابد.
ه) هماهنگی با مسئولین جامعه هدف :
از آنجایی که افراد از مراکز مختلفی جذب می‌گردند لازم است که سرگروه ضمن هماهنگی با مسئولین، معاونین و دست اندرکاران آن مراکز، آنان را توجیه نموده و با آنان ارتباط مناسبی برقرار نماید تا نه تنها روند اجرا و مراحل جذب دچار مشکل نشود بلکه این مرحله با همکاری و همیاری آنان به خوبی به مرحله اجرا درآمده و با استفاده از ظرفیت و توانمندی آنان خصوصا فرهنگیان در محیط‌های آموزشی در راستای پیشبرد اهداف کمک گرفته و نتایج مطلوبی کسب نماید.
و) اعتماد سازی بین پایگاه و مراکز جمعیت هدف :
یکی دیگر از نکات مهم، اعتماد سازی بین پایگاه و مراکزی است که جمعیت هدف در آنجا حضور دارند. در این مرحله یکی از اقداماتی که می تواند موجبات اعتماد فی ما بین طرفین را برقرار و مستحکم نماید تشریح اهداف متعالی پایگاه مقاومت و مسجد و فعالیت‌هایی است که قرار است انجام شود. لازم است در تبیین این اهداف و فعالیت‌ها بگونه‌ای عمل کنیم تا ضمن کسب اعتماد مسئولین مورد نظر از ظرفیت و توانمندی آنان به نحو أحسن استفاده نماییم.
از آنجا که مسئولین این مراکز خود نیز غالبا افرادی فرهیخته و اهل نظر هستند استفاده از نظرات، پیشنهادات و راهکارهایی که ارائه می‌دهند می‌تواند ما را در اجرای هر چه بهتر برنامه یاری رساند. مسئولین این مراکز به شیوه های مختلف می توانند در پیشبرد برنامه‌ها از جمله در امر مشورت، پشتیبانی، مدیریتی، تربیتی، امکاناتی و… ایفای نقش نمایند.