سرگروه جذب ۱

7039668d722ecb7c8876eb426d3a8533_L

ملاک های انتخاب :
فردی که به عنوان سرگروه جذب انتخاب می‌شود لازم است علاوه بر ویژگیهای ذکر شده ملاک های دیگری از جمله موارد زیر را داشته باشد.

ملاک های انتخاب :
فردی که به عنوان سرگروه جذب انتخاب می‌شود لازم است علاوه بر ویژگیهای ذکر شده ملاک های دیگری از جمله موارد زیر را داشته باشد.
الف ) طی نمودن مراحل اولیه خود سازی و…
ب  ) عضویت فعال در پایگاه
ج ) داشتن تحصیلات مناسب (حداقل یک سطح بالاتر از اعضا)
د ) وقت گذاری مناسب برای انجام کار
د ) تعهد کافی برای انجام کار
ه ) خلّاق و مبتکر
و ) برنامه ریز
ز ) و …

۲- تربیت و آموزش های تخصصی جذب :
پس از انتخاب سرگروه‌های جذب، لازم است به منظور بالا بردن سطح علمی و تربیتی، برای آنان برنامه ریزی نمود تا علاوه بر اندوخته های تجربی، با مراحل، شیوه ها و فنون آن به صورت علمی نیز آشنا شوند تا در اجرای ماموریت خود بتوانند ثمرات و نتایج بهتری کسب نمایند. لذا حلقه‌ی سرگروه‌ها با محوریت مربی متکفل امر تربیت سرگروه بوده و در کنار تربیت خود سرگروه، مربی سرگروه را در مسائل تربیتی متربیان راهنمایی می نماید.
مسئولیت پذیری، تکلیف مداری، مردم یاری، امربه معروف و… برخی مؤلفه‌های تربیتی هستند که در حلقه ی سرگروه ها بدان پرداخته می‌شود. آموزش‌های تخصصی نیز در دوره‌های مقدماتی، تکمیلی  و… و همچنین برخی از آنها توسط مربی یا سر مربی در حلقه ی سرگروه ها آموزش داده می شود.
۱-۲ آموزش های لازم برای سرگروه :
الف) آشنایی با مراحل و فرآیند شجره طیبه صالحین :
از آنجا که سرگروه می‌خواهد در این قالب اقدام و عمل نماید، اگر از کلیت آن اطلاعی نداشته و اطلاعات کافی از اجرای فرایند و مراحل آن نداشته باشد نمی‌تواند آن را به نحوی شایسته اجرا نماید. به همین منظور برگزاری دوره آشنایی با مراحل و فرایند شجره طیبه صالحین برای سرگروه ها امری ضروری می باشد.
ب) آشنایی با مبانی علمی و نظری تعلیم و تربیت :
تعلیم و تربیت در اسلام دارای مبانی نظری و علمی می‌باشد که لازم است سرگروه آنها را فرا گرفته و در کار تربیت که اساسی‌ترین کار او می باشد بکار برد. بطور مثال سرگروه در مواجهه با یک فرد منزوی یا پرخاشگر باید بداند از چه روشی برای اصلاح وضعیت وی استفاده کند تا به نتیجه مورد نظر دست یابد.
سرگروه باید فرصت ها، آسیب‌ها و تهدیدات تربیتی را بشناسد تا بتواند به موقع تصمیم گیری و شیوه‌های درست و مورد نیاز را به مرحله اجرا در آورد .
ج) مهارت های ارتباط :
برقراری ارتباط، یک مهارت است. از آنجا که برای این کار روش‌های متعددی وجود دارد سرگروه لازم است نسبت به آن آموزش کافی را دیده و تنها به تجربیات تکیه نکند. چرا که برخورد اولیه در ارتباط گیری، امری مهم و ضروری است.
قابل ذکر است با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص مهارتهای ارتباطی فصل جداگانه ای در ادامه مباحث خواهد آمد .
د) مخاطب شناسی تربیتی :
اطلاع، شناخت و کسب تحلیل صحیح از نیازهای تربیتی و روحیات مخاطبین در محیط جذب و برقراری ارتباط سرگروه با آنان، استفاده از راهکارهای تربیتی و مهارت های لازم، می‌تواند تاثیر مثبتی از خود بر جای گذارده و موجبات تثبیت و رشد افراد را فراهم آورد .
و) آشنایی با شیوه های اداره گروه :
آموزش روشها و شیوه‌ها به منظور ارتقاء سطح کیفی اداره گروه، به سرگروه که با تعدادی از اعضا در قالب یک گروه ارتباط دارد امری لازم و ضروری است.

ز) آشنایی با شیوه های اداره اردو :
یکی از فرصت ها و برنامه های بسیار مهم تربیتی که تاثیر زیادی در سیر تربیتی اعضاء دارد برگزاری اردوهای جذب می باشد. که لازم است سرگروه‌ها، شیوه های اداره این اردوها را آموزش دیده و با آن آشنا شوند تا در برگزاری و اداره هرچه بهتر اردوها از این آموزش‌ها استفاده کنند.
ح) آشنایی با سیر تربیتی و آموزشی اعضا :
یکی دیگر از مسائلی که موجب افزایش کارایی و بهره وری سرگروه می‌گردد و می‌تواند موجبات جذب اعضاء را فراهم نماید. سیر تربیتی و آموزشی مناسب می‌باشد که لازم است سرگروه تربیتی آن را فرا گرفته و در برنامه ریزی‌ها برای گروه مدنظر قرار دهد.
توجه : آموزشهای ذکر شده مورد نیاز سرگروه بدون اشاره به محتوا و متون آن است تا در فصل محتوی‌ها و متون به آن توجه و محتوی و متون مورد نیاز در جای خود تهیه گردد.