«بان کی‌مون»: بیشتر قربانیان افراط‌گرایی مسلمان هستند

[ad_1]


دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه خطر افراط‌گرایی به دین یا ملیت محدود نمی‌‌َشود، گفت: مسلمانان بیشتر قربانیان افراط‌گرایی هستند.

[ad_2]

لینک منبع