ویژگی‌های «سرگروه جذب» ۳

7bceefc491236222cc4fcb9659f36521_L

ه ) تقید به مسائل شرعی :
در عرصه تربیت، به ویژه تربیت دینی، بیشترین تأثیر مربی بر متربی، از صفات، منش و شخصیت او ناشی می‌شود. بر همین اساس است که متربی او را الگوی خود قرار داده، می‌کوشد خود را به صفات و شخصیت او نزدیک کند.

ه ) تقید به مسائل شرعی :
در عرصه تربیت، به ویژه تربیت دینی، بیشترین تأثیر مربی بر متربی، از صفات، منش و شخصیت او ناشی می‌شود. بر همین اساس است که متربی او را الگوی خود قرار داده، می‌کوشد خود را به صفات و شخصیت او نزدیک کند.
یک سرگروه برای دستیابی به نفوذ معنوی ‌بر اساس الگوی رهبری،  نیازمند ویژگی‌های بسیاری خواهد بود تا اعضاء وی را مورد پذیرش قلبی خود قرار دهند «کُونُوا دُعاهَ النّاسِ بِغَیرِ ألسِنَتِکُم لِیَرَوا مِنکُم الاجتهادَ والصِّدقَ و الوَرَع »  (راهنمای مردم باشید بدون استفاده از زبانتان). بنابراین لازم است سرگروه مقید به مسائل شرعی و دینی و عامل به احکام و موازین شرع بوده تا بتواند به معنای حقیقی، انسانها را به دین دعوت کند و تاثیرات مطلوب تربیتی بگذارد. قرآن کریم در این زمینه می‌فرمایند: «أتَأمُرُونَ النّاسَ بِالبِرّ و تَنسَونَ أنفُسَکُم و أنتُم تَتلُونَ الکتابَ أفَلا تَعقِلُون»  آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می کنید در حالی که کتاب می خوانید؛ آیا نمی اندیشید؟
یعنی پیش از آنکه دیگران را امر به نیکی و خوبی‌ها کنیم لازم است مسئولین گروهای تربیتی اعمال و افکار خود را نیکو و پسندیده نموده بتوانند بر دیگر افراد جذب شده تاثیرگذار گردند. در همین زمینه اقبال لاهوری می‌گوید :
ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی      تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
به همین منظور لازم است اعضای گروه جذب در فرایند جذب از راهکارهای شرعی استفاده نموده و تمام اقدامات و برنامه هایشان مطابق مؤلفه‌های شرعی باشد، تا علاوه بر کسب رضای خداوند متعال بتوانند الگوی مناسبی در عمل از خود نشان دهد.
و ) قدرت مدیریت :
از آنجا که یک مربی آگاه به مسائل مختلف دارای نقش محتوایی در بالا رفتن کیفیت و اثر بخشی بر متربیان است و با راهنمایی و مشاوره خوب میتواند آنان را رشد دهد. می توان گفت: مسئولیت گروه نیازمند یک رهبری اندیشمندانه است و نمیتواند صرفاً یک هنر تجربی بر پایه هوش فطری و کار آزمودگی باشد. مدیریّتى که نبوغ ها را شکوفا سازد، استعدادها را پرورش داده و حرکت ها را منظّم، سریع، همسو و هم جهت کند.
بر همین اساس قدرت مدیریت و توان اداره و برگزاری برنامه‌های گروه از جمله دیگر ویژگی‌هایی است که لازم است سرگروه جذب داشته باشد. به عنوان مثال سرگروه جذب برای برگزاری برنامه‌های متنوع و مختلف، باید دارای توان و قدرت کنترل جمعی از جوانان و نوجوانان که دارای شور و نشاط هستند و اثربخشی و تبیین برنامه ها را داشته باشد.