ویژگی‌های «سرگروه جذب» ۲

7039668d722ecb7c8876eb426d3a8533_L

ویژگی‌های «سرگروه جذب»

ج ) اعتدال :
هر حرکت و فعل تربیتى باید بر اعتدال استوار باشد و از حد وسط بیرون نرود و به افراط و تفریط کشیده نشود تا حرکت و فعلى مطلوب باشد. اگر اعتدال را پیشه خود سازیم زمینه رشد، پیشرفت و راه رسیدن به مطلوب را کوتاه و موفقیت آمیز کرده‌ایم.
گزینه‌ای که شاید جزء گزینه‌های بسیار مهم و اثر بخش به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای افراد و سرگروه گروه جذب باشد داشتن اعتدال در انجام تمامی امور و پرهیز از افراط و تفریط توسط آنان می باشد. که لازم است در برخوردها و رفتار تیم جذب وجود داشته باشد. تیم جذب باید افرادی متعادل بوده و از افراط و تفریط در عمل و رفتار بر حذر باشند، اگر آنها انسانهای مفرطی مثلاً در بازی و ورزش یا در ارائه بعضی از مؤلفه‌های تربیتی مانند محبت ورزی باشند جذب بصورتی موفق و با کیفیت خوب انجام نخواهد شد و حالت تعادل مخاطبین را در هم ریخته و آنان را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
د ) اهل مشورت :
در فرهنگ اسلام مشاوره و رایزنی، برای جلوگیری از استبداد و خود محوری و دست یازیدن به افکار و اندیشه‌های بهتر و بالاتر و بکارگیری عملی آنهاست. البته معناى مشورت این نیست که انسان خود را دربست در اختیار دیگران بگذارد؛ بلکه مقصود این است که در مشکلات از دیگران چاره جوئى کند و راهنمائیهاى آنان را پس از تدبر و دقت کافى بکار گیرد. از جمله دیگر ویژگی‌هایی که لازم است سرگروه جذب داشته باشد اهل مشورت بودن است در غیر این صورت احتمال اشتباه و خطای وی بالا رفته و ممکن است در ارتباط گیری، اظهار نظر، اقدامات، برگزاری جلسات و… دچار مشکل گردد؛ لذا از آنجایی که مشکلات و مسائل افراد بسیار گسترده بوده و می‌توان گفت هر شخصی دارای مشکلات و راهکارهای خاص خود می باشد، ضروری است سر گروه جذب با مشورت کردن ضمن کاهش صدمات و آسیب‌های پیش گفته بتواند این روحیه مثبت و سازنده را به دیگران منتقل کند و اگر خودسرانه اقدام به انجام برنامه‌های جذب نماید چه بسا دچار اشتباه و خطا گردیده و آسیب های تربیتی به متربیان وارد نماید.