جذب ۳

ccddb6dfdf479d12d5ab7b7d62ab303e_L

–   مخاطبین داوطلب :
به آن دسته از مخاطبین اطلاق می‌گردد که داوطلبانه به پایگاه مقاومت بسیج مراجعه و خواستار عضویت و فعالیت در گروه‌های تربیتی شجره طیبه گردیده‌اند. (لازم به ذکر است پایگاه‌های مقاومت بسیج معمولا تا کنون با این دسته از مخاطبان مواجه بوده اند)

در برخی پایگاه ها امکان دارد بعض افراد در پایگاه عضو باشند اما در گروه‌ها و حلقه‌های شجره شرکت نکرده و یا فعال نباشند از این رو مسئولین این پایگاه‌ها موظفند برای عضویت این افراد در حلقه‌های عام و خاص برنامه‌ریزی کرده و تمام افراد را در این گروه‌ها وحلقه های تربیتی سازماندهی نمایند.

۲-   مخاطبین  غیر داوطلب :
به آن دسته از مخاطبین اطلاق می‌گردد که پایگاه های مقاومت بسیج بصورتی هدفمند با روش‌های مناسب اسلامی از جمله آگاهی دادن و رفع شبهات در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی اقدام به جذب و دعوت آنان برای عضویت در پایگاه‌های مقاومت می نمایند.
با توجه به ظرفیت پایگاه و برنامه ریزی تربیتی اثر بخش، اولویت بندی در انتخاب مخاطبین برای جذب، یکی از نکات مهم است . چرا که ایجاد تغییر در روحیه و شخصیت نوجوانان و جوانان  تا حدودی آسانتر است .
مراحل جذب :
فرایندی است که داوطلبین با برنامه‌ریزی مناسب به حضور در برنامه‌های شجره طیبه صالحین جذب (دعوت) می‌گردند. این مراحل به دو دسته تقسیم می گردند.
الف ) مراحل مقدماتی
ب ) مراحل تکمیلی