اعزام مبلغ کاروان های عتبات – سفیران کربلا

سفیران کربلا

معاونت اعزام مبلغ طرح شهید شاه آبادی(ره) در راستای اعزام طلاب و به عنوان روحانی کاروان های عتبات، در نظر دارد ، دوره سفیران کربلا را برگزار نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://shahabadi.salehintehran.ir مراجعه نمایید.