اهم برنامه های اردوی جذب

33fa8949a4ef55935ae1d3393c019ed1_L

لازم است در اردوی جذب به چند نکته توجه داشته باشیم تا بتوان با این اردو خاطره ای خوش از یک برنامه دینی در ذهن افراد به یادگار گذاشته تا در جذب آنان به پایگاه و مسجد موثر واقع گردد.

۱٫ اجرای برنامه های تبلیغاتی در مسیر حرکت شامل: (مسابقات مختلف، همخوانی، سرود، تواشیح و…)
۲٫ توجه به نماز جماعت اول وقت
۳٫ اجرای مسابقات جذاب و با محتوا در حین برگزاری اردو
۴٫ توجه به برنامه های معنوی در حد ظرفیت افراد
۵٫ ایجاد جو عمومی تربیتی و اثر بخش
فضای اردو می بایست تربیتی باشد و از تمام ظرفیت ها برای تحقق آن استفاده نمود. از این رو اردوی فرهنگی، علمی و….. تماما لازم است برای دستیابی به اهداف تربیتی برنامه ریزی شوند به طور مثال یکی از اهداف این اردو ها برقراری ارتباط و شناسایی دقیق افراد شرکت کننده است.
۶٫ توجه به رعایت مسائل اخلاق و آداب اسلامی
۷٫ برقراری ارتباط دوستانه بین سرگروه و متربیان
۸٫ تشکیل جلسات عمومی و خصوصی سرگروه با متربیان به منظور زمینه سازی پذیرش و انتخاب یک حرکت و زندگی جذاب و معنوی
۹٫ دقت نظردر رفتار، گفتار و کردار افراد با دیدگاه تربیتی و به منظور ارزیابی صحیح از آنان