تقویت علائق و ایجاد انگیزه برای جذب در صالحین

e01f13a655f218b7e9f0d84c1e0f5df8_L

اصل ایجاد انگیزه و باورسازی برای شرکت در برنامه ها ضروری است زیرا اگر شخص انگیزه و علاقه لازم را برای انجام کاری نداشته باشد دنبال ننموده و به نتیجه نمی رسد.

شیوه های تقویت علائق و انگیزه ها
برای تقویت انگیزه ها و علائق، برنامه ها و روشهای مناسبی وجود دارد:
۱- برگزاری برنامه ‏های جذاب
برنامه های جذاب و متنوع بسیاری از جمله برنامه های تربیتی، آموزشی، ورزشی، دفاعی، نظامی وتفریحی مناسب و مورد علاقه افراد وجود دارد که با اجرای آنها می توانیم افراد را به محیط پایگاه و مسجد جذب کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که در اجرای این برنامه ها پرهیز از افراط و تفریط امری ضروری بوده و لازم است حدود شرعی را رعایت و دچار افراط و تفریط نگردیم.
۲- دعوت به اردوی جذب
با توجه به اینکه اردو محل مناسبی برای آشنایی بیشتر با افراد است، لازم است مسئولین مربوطه پس از مراحل ذکرشده و انجام سطح بندی، اقدام به برگزاری اردوی جذب متناسب با سطح افراد، نمایند. تا بتوان با ارائه برنامه های جذاب، هم خاطره ای خوش از کارجمعی در ذهن اعضا بر جای گذارد و هم مجالی برای شناخت عمیق تر و نهایی این افراد پیدا نمود.