عوامل موثر در ارتباط/ قسمت (۲)

cf0d16c416bc23392c2d3963bd4020b0_L

اطلاع از روزهای مهم زندگی

نوجوانان و جوانان به خویشتن و آن چه به آنان تعلق دارد، دلبستگی خاصی نشان می دهند که این شامل تاریخ تولد آنها نیز می شود، لذا آگاهی از این امر و تبریک این روز و درصورت امکان تقدیم هدایایی به آنان، از جمله دیگر مواردی است که موجبات جذب آنان را بیشتر فراهم می سازد.

تشویق و تقدیر حداکثری

به منظور ترغیب و ایجاد انگیزه های لازم در افراد، تشویق هاو تقدیرهای مناسب و به جا در مرحله جذب باید حتی المقدور حداکثری صورت پذیرد تا تاثیر مناسبی در روح و روان افراد از خود بر جای گذارد و موجبات جذب آنان را به پایگاه فراهم آورد