برقراری ارتباط صحیح از ضروریات مرحله جذب/ قسمت اول

cf49894574ceef71e04946b662895a8c_L

یکی از نکاتی که در مرحله جذب باید به آن توجه نمود و در بهبود روابط و مناسبات میان افراد، تاثیر سازنده و اثر گذار دارد برقراری ارتباط مناسب با رفتار گرم،صمیمانه،و در عین حال سازنده است

که موجب افزایش دوستی‏ ها می‏شود.در همین رابطه قرآن کریم می‏فرماید : « وَ إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا  إِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَلىَ‏ کلُ‏ شىَء‏ حَسِیبًا» (سوره نساء/ آیه ۸۶) هرگاه شما را درود یا تحیتی گفتند شما نیز باید با درود و ستایشی مثل آن یا بهتر پاسخ دهید.
به این آیه قرآن می‏توان به عنوان روش موثر در ایجاد ارتباط و صمیمیت توجه نمود. در ارتباط با افراد لازم است به برخی نکات توجه نمود که از جمله این نکات موارد زیر است:
۱- ایجاد ارتباط اولیه
از جمله مهمترین مراحل ارتباط گیری ارتباط از طریق اولین مواجهه حضوری است که لازم است بسیار دقیق، برنامه ریزی شده و با رعایت نکات تربیتی از جمله موارد زیر صورت پذیرد:
۱-۱- تکریم شخصیت انسانی :
یکی از مواردی که در ارتباط اولیه لازم است به آن توجه شود ارتباط توأم با تکریم شخصیت انسانی متربی می‏باشد. به تعبیر دیگر ارتباط نباید توأم با کم توجهی و بی اعتنایی و امثال آن باشد. عدم تکریم افرادی که قرار است جذب گردند می تواند آثار منفی و چه بسا مخربی در تربیت متربیان از خود بر جای گذارد که ضروری است مسئولین گروه‏ها از آن پرهیز نمایند.
آیه دیگری نیز به بیان مطلب با قول لیّن( زبان نرم) اشاره می‏کند و خداوند به حضرت موسی (ع) می‏فرماید : با فرعونیان با زبان نرم صحبت کند بلکه موثر واقع گردد. قرآن کریم می‏فرماید: «فقُولا لَهُ قولاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ اَو یَخشی» (سوره طه/ آیه ۴۴) و با او سخنی نرم گویید که شاید پند پذیرد یا بترسد. که از این آییه مستفاد می‏گردد یکی از راه‏های تاثیرگذاری بر افراد زبان نرم و بیانی لیّن می‏باشد که در جذب افراد لازم است به این موضوع نیز توجه کافی مبذول گردد.
۱-۲- محبت:
از دیگر نکات در ارتباط اولیه، ارتباط توأم با محبت کردن به متربیان با رعایت موازین اسلامی و پرهیز از افراط می‏باشد که می‏تواند تاثیر بسزایی در جذب افراد از خود بر جای گذارند. منظور از محبت، شوق به هدایت افراد است. نه عشق و محبت به خود فرد و وابستگی و دوستی‏های افراطی.