چگونگی ایجاد انگیزه و رغبت افراد در مرحله جذب- قسمت (۲)

f01ce502715837920e87942116372980_L

روش‏ های شناخت علائق و تمایلات

یکی از مواردی که سرگروه‏ ها میتوانند به علایق و تمایلات افراد پی ببرند مشاهده و دقت در گفتار و پرسش و پاسخ آنان می‏باشد. از رفتار اعضا در محیط تحصیل، کار و پایگاه براثر مشاهده‏های مختلف میتوان پی برد افرادبه چه مسائلی توجه نشان می‏دهند. به طور مثال آیا افرادبه درس و مطالعه علاقه دارند؟ یا به کارهای فنی بیشتر توجه دارند. بطور خلاصه با دقت و مشاهده تدریجی و در طول زمانی نه چندان طولانی ممکن است به ذوق ورغبت آنان پی برد. ضمناً باید توجه شود با شتاب زدگی نمی‏توان استعداد ورغبت افراد را مشخص ونظر قطعی داد.
یکی از روش‏های پرورش رغبت افراد در موضوعات مختلف (با رعایت موازین اسلامی) توجه خاص سر گروه‏ها به تمایلات و رغبت‏های مختلف افراد و تشویق و تحسین به موقع افراد است که می‏تواند موجب تداوم و گرایش افراد به موضوع مورد نظر گردد. در غیر اینصورت و با عدم توجه سرگروه امکان سرکوب ذوق و رغبت افراد و دلسردی از انجام و تداوم آن وجود دارد که ممکن است در نهایت موجبات ترک آن فعل و کار خوب و سازنده را فراهم نماید.