فضاسازی، تشویق افراد برای جذب مخاطبین

263658f820e772ead318369e9d54439d_L

– فضاسازی
در مرحله جذب لازم است فضا و روح حاکم بر برنامه ها علاوه بر جذابیت دارای معنویت،محبت،اخلاص،رفاقت، صمیمیت،همدلی و….. برای ایجاد انگیزه در افراد باشد

تا اعضا با قرار گرفتن در این فضا احساس آرامش نموده و آینده ای روشن را برای خود ترسیم نمایند به طور مثال استفاده ازاشعارحماسی، مسابقات با مضامین و محتوای مذهبی و اخلاقی.
۲- تشویق در مرحله جذب
در مرحله جذب،لازم است تشویق حداکثری و در صورت لزوم با عدم تشویق،فرد را متنبه نمود.به همین منظور لازم است مسئول گروه بیشتر به مباحث تبشیری بپردازد تا انذاری.
در این مرحله لازم است با استفاده از تشویق افرادی که دارای نکات مثبتی در زمینه‏های مختلف می‏باشند دیگران را به رعایت آن نکات ترغیب نمود و در صورت لزوم افرادی را که تا حدودی برخی مسائل رامراعات نمی‏نمایند با عدم تشویق و یا تذکری همراه با محبت و در محیطی صمیمانه آنان را متوجه رفتار نامناسب شان بنمائیم.
در این مرحله تلاش بر این است که از تشویق حداکثر بهره برداری صورت پذیرد.
فضای حاکم بر تشویق
فضای حاکم بر تشویق باید فضایی آکنده از لطف، محبت، صمیمیت و در عین حال اثرگذار باشد. باتشویق می‏بایست بتوانیم خوبیها و معروف‏ها را تقویت کنیم. تشویق صُوَر مختلفی دارد. گاه به صورت دلجویی است، گاه یک عبارت محبت آمیز، برخی اوقات یک نگاه توأم با لبخند و نشاط، زمانی وعده یک جلسهو گاهی دادن یک کتاب، لباس، دفترچه، توپ، قلم، مدال، معرفی کردن در گروه و امثالآن می‏باشد.
لازم است سرگروه هابا توجه به سن و سطوح مختلف افراد، اوضاع و شرایط خاص زندگی و ارزش و اهمیت کار آنان، نوع و میزان تشویق را انتخاب و با روش مناسب اجرا نمایند.