مراحل تکمیلی جذب صالحین و شیوه ‏های شناسایی

d02042ae9f501f4f45b4b4012832eb3d_L

 به مجموعه فعالیت‏ها و برنامه‏ هایی که پس از مراحل مقدماتی جذب منجر به شناسایی، ارتباط گیری و دعوت به پایگاه می‏گردد اطلاق می‏شود.

۱٫ شناسایی افراد مستعد
به شناخت نیروهای مستعدی اطلاق می‏گردد که توسط سرگروه جذب امکان حضور آنان در گروه‏های تربیتی فراهم گردیده است.
۱-۱- شیوه‏های شناسایی
۱-۱-۱- حضور سرگروه جذب در مراکز و محیط‏های جمعیت هدف
یکی از شیوه‏های شناسایی حضور در محیط‏های هدف است که با ارتباط نزدیک و چهره به چهره می‏توان از این فرصت استفاده نمود بطور مثال در اماکن آموزشی حضور در ساعات فراغت، ورزش، پرورشی و…. میتواند به شناسایی اولیه کمک نماید.
۱-۱- ۲- استفاده از ظرفیت مسئولین محیط‏های جمعیت هدف
استفاده از ظرفیت‏ها و توان مسئولین محیط‏های جمعیت هدف می‏تواند موجب شناسایی جمعیت هدف نسبت به عضویت و حضور در گروه‏ها گردد.افراد موثر می‏توانندسهم بسزایی در شناسایی و ترغیب اینافراد ایفا نمایند.
۱-۱- ۳- استفاده از ظرفیت‏های بسیج
برای شناسایی می‏توان از کلیه ظرفیت‏ها و بسیجیانی که در محیط‏های جمعیت هدف حضور دارند و در راستای شناسایی و جذب استفاده شود.
۱-۱- ۴-  فعال سازی افراد تأثیر گذار در راستای شناسایی و ترغیب افراد مستعد جذب
در محیط‏های هدف لازم است، از ظرفیت افراد تاثیرگذار،امین و مورد اعتماد برای شناسایی و ترغیب افراد یاری بطلبیم.
۱-۱- ۵-  برپایی مراسمات جذاب و متنوع به منظور شناسایی، جذب و توجیه آنان
برپایی مراسماتی از قبیل فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی و دعوت به شرکت افراد در آنها، زمینه مناسب را برای ارتباط و شناسایی افراد بوجود می‏آورد که سرگروه‏ها می‏توانند ا زاین فرصت برای جذب افراد استفاده نمایند.
۱-۱- ۶- ارتباط با خانواده ها
پس از ایجاد زمینه‏های ارتباطی مناسب از طریق ارسال بسته‏های فرهنگی و تبلیغاتی و در مواردی ارتباط مستقیم با خانواده به منظور اطلاع از سطح توقعات، انتظارات و سطح فرهنگ خانواده در شناسایی و در ادامه تربیت افراد موثر است.
۱-۱- ۷- استفاده از ظرفیت‏های موجود در پایگاه مسجد و محله شامل جوانان و نوجوانان مستعد
اعضای پایگاه مقاومت بسیج می‏توانند به عنوان یکی از ظرفیت‏های موثرجهت جذب و شناسایی افراد به مسئولین جذب پایگاه یاری نمایند.
تبصره اول: هر برنامه ای که بتوان در آن شیوه‏های آزمایش و سنجش افراد را – با رعایت شئونات اسلامی-اندازه گیری کرد، می‏تواند به عنوان یک روش شناسایی افراد تلقی گردد. به عنوان مثال با برگزاری یک اردوی تفریحی، انجام مسابقات و….تا حدودمناسبی می‏توان به تواناییها،خصوصیات، سطح فرهنگی و استعداد افراد پی برد.
تبصره دوم: با توجه به منابع انسانی مورد اشاره فوق، لازم است به اعضای عادی و فعال پایگاه بسیج اکتفا نشده و از سایر منابع در شناسایی و جذب افراد نیز استفاده نمود.