ویژگی‏ های «سرگروه جذب» / قسمت (۳)

a15eda7f0026978ac00a12e989ac3d1f_L

 و) قدرت مدیریت

از آنجا که یک مربی آگاه به مسائل مختلف دارای نقش محتوایی در بالا رفتن کیفیت و اثر بخشی بر متربیان است و با راهنمایی و مشاوره خوب می تواند آنان را رشد دهد.

 

می‏ توان گفت: مسئولیت گروه نیازمند یک رهبری اندیشمندانه است و نمیتواند صرفاً یک هنر تجربی بر پایه هوش فطری و کار آزمودگی باشد. مدیریّتى که نبوغها را شکوفا سازد، استعدادها را پرورش داده و حرکت ها را منظّم ، سریع ، همسو و هم جهت کند.
بر همین اساس قدرت مدیریت و توان اداره و برگزاری برنامه های گروه از جمله دیگر ویژگی هایی است که لازم استسرگروه جذب داشته شد. به عنوان مثال سرگروه جذب برایبرگزاری برنامه های متنوع و مختلف، باید دارای توان و قدرت کنترل جمعی از جوانان و نوجوانان که دارای شور و نشاط هستند و اثربخشی و تبیین برنامه ها را داشته باشد .
ز) ظاهر مناسب و جذاب
تیم جذب نه تنها درمسائل معنوی و اخلاقی اثر گذار هستند بلکه چون در این مرحله می‏خواهند ارتباط اولیه با افرادبرقرار کنند داشتن ظاهر مناسب و جذاب توسط آنها اثر بخش و اثر گذار است. در روایات آمده ، فردی خدمت پیغمبر(ص) رفت لحظاتی پشت در منتظر و معطل شد  تا حضرت از خانه بیرون آمدند  صحابی عرض کرد یا رسول ا.. ما منتظر شدیم .حضرت فرمودند: داشتم به ظاهر خود می‏پرداختم ، موهایم را مرتب می‏کردم، لباسهایم را دیدم منظم هستند یا نه،تمیز هستند یا نه، بعد پیغمبر (ص)،فرمودند : «ظاهر مناسب و جذاب از حقوق برادران دینی ماست این حق دیگران است که ما را به صورت مناسب و جذاب ببینند.» (سنن النبی علامه طباطبایی)
آن چیزی که در دین مبین تاکید شده داشتن ظاهری جذاب، مناسب، مرتب و منظم ، بر اساس شرع و دین مبین اسلام است که می‏تواند بر افراد اثر مثبت بر جای گذارد.