ویژگی‏ های «سرگروه جذب» / قسمت (۱)

cd57e341984c5ea5152726b8f2e89570_L

الف) شور و نشاط

یکی از مهمترین مؤلفه های برنامه های مرحله جذب مسأله شور و نشاط است.

شور و نشاط از جمله مسائلی است که اگرسرگروه و مسئول جذب و اعضای آندارای این ویژگی نباشند نمی‏ توانند با نوجوانان و جوانان (که دارای شور و نشاط می‏باشند) ارتباط برقرار نموده و آنان را جذب نمایند و چه بسا جذب افراد با مشکل مواجه شده و امکان جذب میسر نگرددو از طرفیقادر به انتقال روحیه شور ونشاط  به اعضای گروه نبوده و گروه از سرزنده بودن و شادابی لازم برخوردار نمی‏گردد.

 ب ) رفتار مناسب

داشتن رفتار مناسب برای اعضای تیم جذب لازم و ضروری است چرا که اگر رفتارآنان موافق شئونات دینی ، اسلامی و عرفی نباشد نمی‏توانند تاثیر مناسبی در اذهان مخاطبین برجای گذارده و جلوه ی مناسبی از پایگاه و مسجد را نشان دهند.

 لذا رفتارهای مناسب مانندبرخورد متواضعانه ، صمیمی ، دلسوزانه و…. را می‏توان از جمله مؤلفه های کلیدی مراحل جذب دانست.

ج ) اعتدال

هر حرکت و فعل تربیتى باید بر اعتدال استوار باشد و از حد وسط بیرون نرود و به افراط و تفریط کشیده نشود تا حرکت و فعلى مطلوب باشد. اگر اعتدال را پیشه خود سازیم زمینه رشد، پیشرفت و راه رسیدن به مطلوب را کوتاه و موفقیت آمیز کرده‌ایم.

گزینه ای که شاید جزء گزینه های بسیار  مهم و اثر بخش به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای افراد و سرگروه گروه جذب باشد داشتن اعتدال در انجام تمامی امور و پرهیز از افراط و تفریط توسط آنان می باشد. که لازم است در برخوردها و رفتار تیم جذب  وجود داشته باشد. تیم جذب باید افرادی متعادل بوده و از افراط و تفریط در عمل و رفتار بر حذر باشند، اگر آنها انسانهای مفرطی مثلاً در بازی و ورزش یا در ارائه بعضی از مؤلفه های تربیتی مانند محبت ورزی باشند جذب بصورتیموفق و با کیفیت خوب انجام نخواهد شد وحالت تعادل مخاطبین را درهم ریخته و آنان را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.